Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Marlene Svensson omgiven av kvast-personer.

Kvastar som Marlene Svensson, miljö- och avfallspedagog, skapat tillsammans med elever. Över hundra kvastsoldater stod till miljöns tjänst i en humoristiska utställning med allvarligt innehåll.

Skola

Vi samarbetar med skoleleverna i våra kommuner. Barnen följer med vår miljö- och avfallspedagog på en spännande kunskapsresa där avfall och hållbarhet står i fokus.

Varför pedagogisk verksamhet?

Det ligger mycket i uttrycket "Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar, vi har lånat den av våra barn". Och tyvärr, lämnar vi ett enormt avfallsberg efter oss. Det här vill vi hjälpa till att ändra på och vänder oss därför till barnen. De är kloka och vill både lära och göra rätt. Vi är nämligen övertygade om att om vi väcker deras intresse för ett hållbarare liv på jorden skapar vi goda förutsättningar för dem och kommande generationer. Genom barnen kan vi även påverka de äldre familjemedlemmarna. De hjälper oss sprida kunskap om miljö- och avfallshantering som kan påverka vårt beteende i positiv miljöriktning.

Våra målgrupper

Vår pedagogiska verksamhet riktar sig främst till elever bosatta i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö.

En del av vårt uppdrag

Vår pedagogiska verksamhet är en del av vårt uppdrag. Alla medlemsländer i EU ska ha ett avfallsförebyggande program. För vår del är vår pedagogiska verksamhet som vi utför tillsammans med den unga generationen kanske vår högst prioriterade avfallsförebyggande åtgärd.

Läs mer om de pedagogiska lektionerna

Vi erbjuder olika former av avfall- och miljölektion; några sker i ditt klassrum/förskola och andra på sortergården.

Kontaktperson

Marlene Svensson, miljö- och avfallspedagog

e-post marlene.svensson@juneavfall.se

telefon 0730-692542, 036-171913