Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Sopkärlsfack för olika sorters avfall.

Hur och varför du ska sopsortera

Genom att sortera och lämna dina tomma konservburkar, urdruckna mjölkförpackningar och matavfall, låter du dem komma till användning. Då hjälper du inte bara till att spara energi, du sparar dessutom på jordens resurser samtidigt som du bidrar till att utsläppen av koldioxid minskar. Så här sorterar du.

Börja hemma. Resultatet blir bäst om du sorterar avfallet redan där det uppstår.

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar sorterarar du för sig. Lägg dem aldrig i restavfallet. Saknar du insamling vid din bostad ska du lämna dem till en återvinningsstation. Förpackningar kan vara av plast, glas eller papper.

Matavfall

Matavfall är det som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Potatisskal, fiskben och ostkanter är några exempel. Matavfallet ska du förpacka i en matavfallspåse av papper. Lägger du matavfallspåsen i en plastpåse förstör du återvinningsprocessen. Det gäller även biologiskt nedbrytbara plastpåsar.

Restavfall

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar och mat, det vill säga det som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning. Med tanke på hur mycket material som går att sortera och återvinna bör mängden restavfall vara väldigt liten.

Grovavfall

Grovavfall kallar vi det hushållsavfall som är så stort eller tungt, eller helt enkelt olämpligt att lämna i ett sopkärl. Lämna ditt grovavfall till någon av våra elva sortergårdar. Är du privatperson får du lämna kostnadsfritt eftersom det ingår i din avfallstaxa.

Tack för att du sorterar ditt avfall!

Det är slöseri att bryta orört material i naturen (så kallat jungfrulig råvara). Istället bör vi använda material som vi redan har. På så sätt kan vi spara jordens resurser, som faktiskt är begränsade. Återvinning är bra även ur ett ekonomiskt perspektiv, då det går åt mindre energi vid tillverkningen eftersom råvaran till viss del är bearbetad.

Visste du att …

  • En konservburk som återvinns spar energi som räcker till 7 timmars tv-tittande
  • En enda återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett helt dygn vid datorn
  • En påse matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5 kilometers bilkörning
  • Återvinn cykeln så sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil 12 mil

Källa till ovanstående punkter: Sopor.nu