Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Tillgänglighet på juneavfall.se

Det kommunala bolaget June Avfall & Miljö AB står bakom den här webbplatsen. Vi jobbar ständigt för att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan är vår tillgänglighetsrapport som beskriver hur juneavfall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver våra kända tillgänglighetsproblem och hur du kan uppmärksamma oss på brister som vi behöver åtgärda.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet, Innehåll som inte är tillgängligt, nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen stämmer delvis överens med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan

På webbplatsen finns en del trycksaker som är otillgängliga. Dessa är till för besökare som själva kan välja om de vill skriva ut dem. All information i trycksakerna finns även på webbplatsen.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Kontakta oss om du behöver innehåll från juneavfall.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan. Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

info@juneavfall.se.

036-171900

Formulär – kontakta oss

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Är du inte nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter? Då kan du klaga på vår hantering hos

Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Vi har gjort en självskattning av juneavfall.se.

Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020.

Vi har använt nedanstående granskningsverktyg

  • Publiceringsverktyget SiteVisions inbyggda tillgänglighetskontroll
  • DIGG testverktyg
  • Adobe Acrobat Pro DC

Webbplatsen juneavfall.se är publicerad den 2 januari 2018.

Redogörelsen är uppdaterad den 8 augusti 2022.