Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Felsorterat avfall

När avfallet i ditt flerbostadshus är felsorterat påverkar det miljön, oss och dig. Därför får du betala en extra avgift när det är felsorterat i din avfallsbehållare. Här berättar vi vad som händer när det är felsorterat.

Alla har enligt lagstiftningen ansvar för att sortera sitt avfall. Lagen finns för att vi ska kunna ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt och kunna återanvända, återvinna eller energiåtervinna så mycket som möjligt av materialen.

Som fastighetsägare ansvarar du för att det avfall vi ska hämta är sorterat.

Vi ansvarar för att hämta ditt sorterade avfall och se till att det behandlas på ett resurseffektivt och miljöriktigt sätt. Vi håller isär avfallet genom att använda olika fordon, eller fordon med flera fack, till olika avfall och tippa varje avfallsslag för sig.

Vad händer när det är felsorterat i sopkärlet?

Första felsorteringen

När vi upptäcker felsorterat avfall hänger vi en papperskrok med ett meddelande, på ditt sopkärl. Vi hör även av oss via telefon, e-post eller brev. Därefter ska du sortera avfallet rätt, inför nästa ordinarie tömningstillfälle.

Behöver ditt sopkärl tömmas innan dess?

  1. Rätta till sorteringen av ditt avfall.
  2. Beställ extratömning, avgiften för extratömning får du på nästa faktura.

Fortsatt felsortering

Om felsorteringen fortsätter kommer du få en felsorteringsavgift. Precis som första gången måste du rätta till avfallet i kärlet innan nästa ordinarie tömningstillfälle.

Behöver ditt sopkärl tömmas innan dess?

  1. Rätta till sorteringen av ditt avfall.
  2. Beställ extratömning, avgifter för extratömning och felsortering får du på nästa faktura.

Upprepad felsortering

Om ditt avfallskärl är felsorterat fler än 4 gånger, inom 12 månader, tar vi ut en högre felsorteringsavgift.

Vad händer när det är felsorterat i djupbehållaren?

Första felsorteringen

När vi upptäcker felsorterat avfall, dokumenterar chauffören felsorteringen sedan hör vi av oss till dig.

Fortsatt felsortering

Om felsorteringen fortsätter tillkommer avgift för både felsortering och extratömning.

Upprepad felsortering

Om din djupbehållare är felsorterad fler än 4 gånger, inom 12 månader, tar vi ut en högre felsorteringsavgift.

Avfallstaxa och regler

Avfallstaxa Länk till annan webbplats.

Avfallsförordning (2020:614) Länk till annan webbplats.

Renhållningsordning Länk till annan webbplats.