Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En blå plåttunna.

Spillfett måste samlas in för sig och får inte hällas i fettavskiljare. Anlita en auktoriserad entreprenör som hämtar och lämnar ditt spillfett till återvinning.

Spillfett

Har du ett storkök, en restaurang eller en annan verksamhet där det uppstår mycket spillfett från matlagning? Då är det viktigt att du samlar upp spillfettet, som frityrolja och stekfett, och lämnar det till återvinning. Här får du veta mer om ditt ansvar och vem du kan anlita.

Om din verksamhet genererar mycket spillfett, är du ansvarig för att samla in och återvinna detta. Du måste anlita en auktoriserad entreprenör som hämtar och lämnar fettet till återvinning.

Eftersom hämtning av spillfett är ett kommunalt ansvar får du endast anlita de entreprenörer som är godkända (auktoriserade) av oss. Du kan välja mellan flera olika entreprenörer som erbjuder hämtning i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.

Prissättning

Du tecknar avtal direkt med den auktoriserade entreprenören, som fakturerar dig efter utförd tömning. Entreprenören bestämmer priset men det måste rymmas inom vår maxtaxa. Alla entreprenörer har en kundtjänst som du kan kontakta för beställning av tömning eller övriga frågor.

Taxa för hämtning av spillfett 473 kronor per hämtningstillfälle

Kom ihåg att du inte får hälla spillfett i din fettavskiljare

Läs mer om hur du hanterar fettavskiljare här:

Fettavskiljare

Nya villkor för fettavskiljare 2024