Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En buskväxt med rosa blommor.

Jättebalsamin är en invasiv växt.

Invasiva växter

Har du jättebalsamin, jätteloka eller parkslide i din trädgård? De är exempel på främmande växtarter som inte hör hemma i vår natur. Eftersom de sprider sig så fort hotar de att ta över och kväva andra arter i naturen. Sådana arter brukar vi kalla invasiva arter. Som i invasion.

Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård, är det viktigt att läser på hur du ska ta bort den och hur den ska hanteras. Vissa invasiva växter riskerar att sprida sig mer om du försöker bekämpa dem på fel sätt. Aktuell information finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Detta får du lägga i restavfallet

Om du har en mindre mängd växtavfall (ej jord) av invasiva främmande arter, lägg avfallet i dubbla plastpåsar och knyta ihop dem ordentligt. Placera påsen med växtavfall i facket för restavfall i ditt sopkärl. Då minskar risken för spridning av frön och växtdelar, eftersom sopbilen kör restavfallet direkt till förbränning.

Detta får du lämna på sortergården

När du har en något större mängd växtavfall (ej jord) av invasiva främmande arter, motsvarande upp till två sopsäckar, ska du lämna växtavfallet väl paketerat på sortergården (se nedan).

Så paketerar du de invasiva växterna

För att undvika risken för spridning ska du paketera växtavfallet hemma och så snart du kan. Lägg växtdelarna i dubbla sopsäckar av plast eller papper. Ta bort eventuella stenar och jord. Se till att säckarna är hela, ordentligt förslutna och se till att de inte öppnar sig under resan eller vid överlämnandet på sortergården.

Det är alltså en riktigt dålig idé att köra växtavfallet på ett öppet släp eller att kompostera det bland trädgårdsavfallet. Då är risken för spridning mycket stor.

Kontakta personalen – innan du lämnar växterna

När du kommer till sortergården ska du kontakta personalen och berätta att du har med dig invasiva växter. Personalen kommer visa dig ett separat kärl där du ska lämna dina säckar. För att minimera risken för spridning kör vi avfallet direkt till förbränning .

Att lämna växtdelarna på annan plats, till exempel bland trädgårdskompost eller restavfall, är förbjudet! Trädgårdskomposten kör vi till en torrötningsanläggning där det omvandlas till biogas och biogödsel. Risken är stor att frön och rotdelar sprider sig på åkrarna om trädgårdskomposten innehåller invasiva arter.

Om du behöver lämna större mängder

Kontakta vår kundtjänst för vägledning telefon 036-17 19 00

Tänk på detta när du gräver i trädgården

Undvik att gräva i marken där du har invasiva växter. När du gräver eller flyttar på jord, lera, grus eller sand ökar risken att växterna sprider sig. Det kan finnas rötter och frön i jorden som börjar växa och breda ut sig på nya ställen.

Försök att få bort alla rötter. Har du möjlighet att sålla jorden, gör det! Lägg därefter tillbaka jorden där du grävde upp växten så att eventuella nya växter kommer upp på samma plats.

Planerar du att gräva i din trädgård där det växer något invasivt men kan inte lägga tillbaka bortgrävd jord på samma plats?
Rensa jorden genom att plocka bort växtdelar och rötter. Lägg jorden på en presenning eller hårdgjord yta och håll den sedan under uppsikt. När du är säker på att det inte växer något invasivt i jordhögen kan du återanvända den i din trädgård. Det viktiga är att jorden inte lämnar trädgården.

Anlita gärna en entreprenör med kunskap om invasiva arter.

Naturvårdsverket informerar

Naturvårdsverket informerar om hur du som privatperson med tomt eller trädgård ska hantera invasiva växter och vad du ska tänka på när du gräver i trädgården.

Invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.

För dig med tomt eller trädgård Länk till annan webbplats.

Vem får lämna avfall på sortergårdarna?

På sortergårdarna får du som bor i småhus, fritidshus eller lägenhet (i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö) lämna ditt grovavfall. Tjänsten ingår i din renhållningsavgift (avfallstaxa).

Regler för verksamheter

Verksamhetsavfall ingår inte i avfallstaxan. Har du ett företag eller verksamhet väljer du om du vill anlita en godkänd entreprenör eller om du vill lämna avfall till sortergården – men då mot betalning.

Läs mer om vad som gäller för

Verksamhetsavfall på sortergården