Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Två sopkärl står i snön.

Nya avfallsregler för småhus och fritidshus 2024

I augusti/september 2024 inför vi fastighetsnära insamling, FNI, hos alla småhus och fritidshus i våra tre kommuner. Här får du veta mer om abonnemangsbytet.

I augusti/september 2024 ska alla småhus och fritidshus kunna sortera ut sitt matavfall, restavfall, förpackningar av papper, metall, plast, glas, tidningar/returpapper, småbatterier och mindre glödlampor för att sedan kunna lämna dem i anslutning till bostaden. Alla som idag har ett annat abonnemang kommer få FNI då vi ersätter det befintliga kärlet med två kärl som rymmer 370 liter vardera. Fram till dess gäller nuvarande abonnemang.

Enligt ett EU-direktiv ska mer material återvinnas. Av erfarenhet vet vi att mer material sorteras och lämnas till återvinning där det finns fastighetsnära insamling. Sverige har därför infört denna lag som gör fastighetsnära insamling obligatorisk och där landets kommuner tar över insamlingsansvaret från dem som producerar förpackningar.

Du som inte har FNI kommer få ett brev från oss under våren 2024 med information om abonnemangsbytet och ytterligare ett brev när det närmar sig själva bytet av kärlen.

Hemkompost är fortfarande tillåtet om du anmält din planerade hemkompostering till Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner. Men du kommer ändå få ett FNI-abonnemang så att du kan lämna dina förpackningar fastighetsnära.

Vill du veta mer om vad FNI innebär?

Här berättar vi mer om abonnemanget. Observera att det än så länge endast är småhus som kan teckna FNI. Men uppgifterna gäller även för fritidshus efter sommaren 2024.

Fastighetsnära insamling, FNI

Återvinningsstationerna finns kvar

Återvinningsstationerna, ÅVS, kommer finnas kvar men i vår regi. Här kan du fortfarande lämna dina förpackningar om dina kärl är överfulla eller om du har stora förpackningar.

Återvinningsstationer