Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Behållare för olika elektroniska produkter.

Elavfall

Elavfall innehåller mycket material som kan återvinnas. Det kan även innehålla farliga gifter. Som du förstår är det viktigt att du lämnar in ditt elavfall till sortergården så att vi kan ta hand om elavfallet på ett miljöriktigt sätt.

Producenterna har ansvar för nästan allt som kallas för elavfall. Med producentansvar menar vi att producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar, ansvarar för att se till att avfallet går att samla in, transportera bort, återvinna, återanvända eller ta bort det på ett miljövänligt sätt. Det är ofta ett bolag som ägs av producenter inom samma bransch som hanterar insamlingen. Vi samarbetar med producentbolaget El-kretsen AB.

Avfall med producentansvar

Du kan lämna farligt avfall och elavfall till alla våra sortergårdar. Men till sortergårdarna i Bottnaryd och Tenhult kan du endast lämna vid utvalda datum, då Farligt avfall-bilen är på besök. Farligt avfall-bilen tar endast emot småelektronik.

På nedanstående sidor står när Farligt avfall-bilen kommer till Bottnaryd och Tenhult.

Bottnaryd sortergård

Tenhult sortergård

Exempel på elavfall

  • Elvaror för användning i hushåll, handverktyg, trädgårdsredskap (ej fasta installationer)
  • IT- och kontorsutrustning
  • Telekomutrustning
  • TV, audio och videoutrustning
  • Kameror och fotoutrustning
  • Klockor
  • Spel och leksaker
  • Ljuskällor och armaturer, glödlampor
  • Medicinskteknisk utrustning
  • Laboratorieutrustning

Mindre skrymmande elavfall (inkast på 11 cm i diameter) kan du även lämna i Samlaren.

Glödlampor/Lågenergilampor/Lysrör

Lämna in glödlampor, lågenergilampor och lysrör på sortergården. Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter är infört och innebär att du betalar återvinningsavgifter redan när du köper varan. Du kan även lämna glödlampor och lågenergilampor i Samlaren. Du hittar platserna var Samlaren finns i listan längre ner på sidan.

Småbatterier

Lämna småbatterier på återvinningsstationerna eller till sortergårdarnas miljöstationer. Även dessa omfattas av producentansvar. Du kan även lämna batterier i Samlaren.

Stora vitvaror, kylskåp och frysar

Stora vitvaror som diskmaskiner, tvättmaskiner, spisar, äldre kylskåp och frysar.

Hämtning av vitvaror och hemelektronik

Om du inte kan köra till sortergården själv kan SDV-Återvinningen komma och hämta dina vitvaror och hemelektronik. De hämtar kylskåp, frysar, spis, disk- och tvättmaskin, TV, video och datorer mot ersättning. På Jönköpings kommuns webbplats finns mer information om villkor, schema och avgifter.

Hämtning av vitvaror och hemelektronik Länk till annan webbplats.

Vad händer med elavfallet?

Begagnad elektronik och begagnade batterier transporteras från sortergården till specialiserade återvinningsanläggningar som plockar isär produkterna och sedan sorterar dem. De tar hand om de miljöfarliga delarna och bearbetar de olika materalen som sedan blir ny råvara eller energi.

Vem får lämna avfall på sortergårdarna?

På sortergårdarna får alla som bor i småhus, fritidshus eller lägenhet (i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö) lämna sitt grovavfall utan extra kostnad. Tjänsten ingår i den fasta avgift som varje hushåll betalar via avfallstaxan.

Regler för verksamheter

För företag och verksamheter ingår inte denna avgift i avfallstaxan. Har du ett företag eller verksamhet får du vända dig till godkänd entreprenör eller köpa ett sortergårdskort. Förutom sortergårdskort behöver du ett avlämnarintyg innan du får lämna elavfall på sortergårdarna.

Sortergårdskort

Avlämnarintyg när du lämnar elavfall

Samlaren är ett brandklassat miljöskåp där du kan lämna ditt farliga avfall såsom ljuskällor (exempel glödlampor, lågenergilampor), batterier, småelavfall och skrivarpatroner. Inkasthålen i Samlarna är 11 centimeter.

Lättare att lämna elavfall

Avsikten med skåpet är att öka möjligheten för hushållen att lämna sitt elavfall på ett säkert sätt genom att ta med det till butiken i samband med ordinarie inköpsrunda. Mindre elavfall kan lätt hamna i avfallspåsen då det tidigare saknats lättillgängliga insamlingssystem och man istället varit hänvisad till att ta med det farliga avfallet till sortergården.

Vad får jag lämna?

Samlaren har sex stycken inkasthål, förutom Samlarna i Bankeryd och Tenhult som är en mindre modell med tre inkasthål. Alla skåp tar emot ljuskällor (glödlampor och lågenergilampor), batterier samt mindre elavfall (ex mobiler, eltandborstar, laddare mm). Samlarna med sex inkasthål tar även emot färgpatroner från din skrivare.

Miljöriktigt hantering

Skåpen töms av utbildad personal från avfallsverksamheten och det farliga avfallet transporterar vi till sortergård för vidare borttransport.

Samlaren finns i nedanstående butiker:

Stora Coop, A6
Coop Konsum, Bankeryd
City Gross, A6
Coop Atollen, Jönköping
Ica Maxi, Jönköping
Willys, Huskvarna