Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Barnen belyser återvinning – med bestick

Vi har återanvänt gafflar, knivar och skedar som av olika anledningar hamnat i matavfallet istället för i diskmaskinen eller i metallåtervinningen. Av besticken har vi, tillsammans med elever från årskurs 1 på Hovslättsskolan och Torpaskolan, skapat ett på flera sätt lysande konstverk – en lampa av bestick.

Under skapandet har barnen lärt sig mer om avfallshantering och om hur viktigt det är att sortera sitt avfall för att spara på naturens resurser. Det har varit ett lustfyllt projekt. Vi vill att barnen kommer ihåg den härliga känslan vi hade när vi pratade om miljö och hållbarhet. Av erfarenhet vet vi dessutom att barnen är goda miljöambassadörer som hjälper oss att nå de vuxna.

När vi sorterar vårt avfall fel försvinner möjligheten att återvinna materialet som avfallet innehåller. I det här fallet handlar det om bestick av metall som hamnat i matavfallet. Metall är ett värdefullt material som det råder brist på. Den metall som redan är framställd går att återvinna – nästan hur många gånger som helst.

Biogasanläggningen, HZI Jönköping, materialåtervinner matavfall för att producera biogas och biogödsel. I matavfallet hamnar tyvärr en hel del annat avfall som är olämpligt. Mycket av det klarar HZI att rensa bort och bland renset har vi hämtat ett stort antal bestick till vår lamptillverkning.

Under våren 2022 sprider lampar ljus över besökarna på Asecs. Med lampan vill vi uppmärksamma och inspirera besökarna till att bli ännu bättre på att sortera sitt avfall och att tänka efter vilka effekter de själva bidrar till. Förhoppningsvis kommer lampan lysa på fler platser efter sitt Asecsbesök – innan det är dags att lämna den till återvinning.

Projektet gör vi tillsammans med Hovslättskolan och Torpaskolan. Vi tackar för gott samarbete med Asecs miljötema och HZI Jönköping Biogas.