Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Sopbil hämtar avfall vid ett flerbostadsområde.

Flerbostadshus

Du som bor i lägenhet, så kallat flerbostadshus, är mycket betydelsefull för att vi ska kunna ta hand om hushållsavfallet på ett miljöriktigt sätt. När du sorterar mat, möbler, förpackningar, läkemedel och andra sorters avfall fungerar vårt insamlingssystem. Då kan vi lämna möblerna till återbruk, textilierna till återvinning och mat- och restavfall till ernergiåtervinning! Våra gemensamma insatser omvandlar helt enkelt avfallet till resurser!

Det är din fastighetsägare, eller bostadsrättsföreningens styrelse, som ansvarar för soptömningen i ditt flerbostadshus. Avgiften för soptömning ingår i din hyra. Om din fastighetsägare valt att ni ska sortera matavfall har du fått ett separat kärl för matavfall och papperspåsar med hållare till matavfallet. Blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, tops, disktrasor med mera sorterar du som restavfall. Förpackningar, däremot, ska du lämna på angiven plats eller till en återvinningsstation. Då återvinns de och blir nya förpackningar. I de fall som fastigheten saknar plats för grovavfall, elavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall, textilier med mera, tar vi emot avfallet på våra sortergårdar.

Vi är alla skyldiga att följa de avfallsregler som gäller i den kommun vi befinner oss i.

Vad är ett flerbostadshus?

Med flerbostadshus menar vi hus med tre lägenheter eller fler. Flerbostadshus kan innehålla hyresrätter eller bostadsrätter. Med lägenhet menar vi minst ett rum med kök/kokvrå där du har möjlighet att laga mat.

Vill du ändra något i flerbostadshusets soprum? Vill du hyra container? Eller har idéer som kan förbättra sopsorteringen? Då ska du kontakta din hyresvärd.

Trycksaker avsedda för utskrift i A4