Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Ett litet barn vid fimpsoffan som är fylld med fimpar.

Vad då fimpsoffa?

En enda liten fimp förorenar två liter av vårt grundvatten. Det är skrämmande fakta med tanke på att omkring en miljard fimpar slängs på gator och torg och i naturen – årligen i Sverige. Med vår konstinstallation fimpsoffan, vill vi uppmärksamma problemet med nedskräpning i naturen. Vi vill ju att ska finnas rent vatten kvar till kommande generationer.

I vårt uppdrag som miljö- och avfallsbolag ingår pedagogisk verksamhet. Tillsammans med skolelever i Habo, Mullsjö och Jönköping kommun driver vi olika skolprojekt i förebyggande syfte. Målet är att skolbarnen lär sig hur avfall ska hanteras och hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön. Fimpsoffan är formgiven av vår miljö- och avfallspedagog som tillsammans med elever samlat in fimpar under ett skolprojekt. I konstverket finns även kvastar, återanvända från ett tidigare skolprojekt.

– Genom det här projektet lär barnen sig använda skapandet som verktyg för att berätta om miljön, säger vår miljö- och avfallspedagog Marlene Svensson.

Fimpsoffan har varit utställd på olika platser. Vill ni låna fimpsoffan? Hör av er till oss.

Fimpen – en miljöbov

Cigarettfimpar ska slängas i restavfallet. Då förbränns fimparna och energin används till fjärrvärme eller el. Tyvärr hamnar många fimpar i naturen istället. Få känner till hur stor miljöbov en liten fimp på backen är. Filtret innehåller bland annat plast som inte bryts ner och dessutom innehåller den mer än 7000 olika gifter som förpestar vår miljö. Fimparna kan anses vara små och oansenliga men de är skräpets värsting. Enligt Håll Sverige rent slängs 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige. Vilket motsvarar cirka 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer – varje år.

Kontaktperson

Marlene Svensson, miljö- och avfallspedagog

e-post marlene.svensson@juneavfall.se

telefon 0730-692542, 036-171913

Två barn på en soffa med ryggstöd av sopkvastar.