Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Napp, disktrasa, diskborste, en full soppåse och annat restavfall.

Restavfall

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar och mat, det vill säga det som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning.

Tack vare att du källsorterar kommer ditt avfall till användning igen. Matavfall blir biogas, som kan användas som fordonsbränsle medan plast och metall blir nytt material i tillverkningsindustrin. Kläder kan få nya användare eller återvinnas för att bli nya textilier. Även ditt restavfall är en resurs eftersom det omvandlas till energi i kraftvärmeverket. Elen och fjärrvärmen kommer alltså delvis från ditt eget restavfall.

Med tanke på hur mycket material som går att sortera och återvinna bör mängden restavfall vara väldigt liten. Men det finns fortfarande avfall som hör hemma i restavfallet. Här ser du några exempel:

 • kuvert, kvitton, post-it-lappar, pennor
 • dammsugarpåsar
 • blöjor, bindor, tamponger, plåster, tops
 • toalettborstar, diskborstar, tandborstar
 • kondomer, tuggummi
 • kattsand, påsar med hundbajs, sågspån från smådjursburar
 • cigarettfimpar, snus
 • disktrasor, smutsiga textilier, trasiga skor
 • hår
 • mindre mängder med invasiva växter, till exempel blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka eller parkslide

Nedanstående får du lämna i restavfallet men det är bättre för miljön om du lämnar det på sortergården. Där tar vi hand om materialet och skickar det till återvinning. Ur miljöperspektiv är återvinning bättre än energiutvinning.

 • Metallbestick och kastruller – sortera som metallskrot
 • Porslin och dricksglas – sortera som sten och betong

Restavfall är hushållsavfall och ska endast lämnas i de kärl som ingår i bostadens, fastighetens eller verksamhetens avfallsabonnemang. Enligt lag får hushållsavfall endast hämtas av oss eller av godkänd entreprenör. Det är alltså förbjudet att elda eller transportera restavfall för att lämna det någon annanstans.

Ibland undersöker vi olika bostadsområdens avfall. Den senaste undersökningen visar att endast 30 procent av restavfallet är riktigt restavfall. De övriga 70 procenten skulle sorterats som annat avfall och hade sannolikt kunnat återanvändas eller återvunnits, vilket hade varit mer bättre än att elda upp avfallet.

Om du ser eller hör orden hushållssopor, soppåse eller brännbart handlar det i många fall om restavfall.

Knyt soppåsen

Knyt soppåsen med dubbelknut Innan du lämnar den i sopkärlet. (Om du använder en papperspåse; se till att den är ordentligt försluten.) På så sätt håller sig kärlet renare och fräschare eftersom risken är mindre att innehållet faller ur.