Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Hantera bygg-, rivnings- och grovavfall

Har du bygg-, rivnings- eller grovavfall som du vill göra dig av med? Här får du veta hur du bör hantera avfallet.

Som privatperson är du välkommen att lämna ditt avfall till sortergården, utan kostnad. Du kan också beställa hämtning av en privat avfallsentreprenör, mot ersättning.

Sortera avfallet hemma

Sortera varje avfallsslag för sig innan du åker till sortergården eller får det hämtat.

Ju renare ditt avfall blir desto större är möjligheten att använda materialen igen. Materialet och skicket avgör om det kan återbrukas, eller om det ska material- eller energiåtervinnas.

Tänk på att farligt avfall och elavfall inte är bygg-, rivnings- eller grovavfall. De här avfallsslagen sorterar du var för sig.

Det här är grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör det olämpligt att samla in i kärl. Det kan till exempel vara möbler, cyklar, större leksaker, sopkvastar, större mattor – som är så trasiga eller smutsiga att de inte kan användas av någon annan.

Det här är bygg- och rivningsavfall

Avfallet uppstår när du renoverar, restaurerar, river eller bygger till i din bostad. Det kan till exempel vara trasigt kakel, brädor, spikar, fönster, väggar med mera. För bygg- och rivningsavfall gäller kravet att du redan vid din bostad ska sortera ut minst sex sorters avfall.

Sortera nedanstående avfallslag för sig:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, klinker, keramik, sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Då blir det verksamhetsavfall

Om du har anlitat hantverkare till att riva eller bygga i din bostad räknar vi ditt avfall som verksamhetsavfall. Företaget där hantverkarna har sin anställning ansvarar för att ta hand om avfallet.