Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Degen ligger på bakbordet.

Verksamheter

Allt avfall ska enligt lag sorteras och hållas skilt från annat avfall, för att kunna lämnas till återvinning. Här får du som driver företag/verksamhet veta mer om olika sorters avfall och vem du kan anlita till att transportera ditt avfall.

Alla företag/verksamheter har någon form av hushålls- och verksamhetsavfall. Du som har ett företag/verksamhet ansvarar för att förvara, lagra och transportera din verksamhets avfall på ett säkert sätt. Det gäller även när du anlitar en avfallsentreprenör till att hämta och transportera avfallet. Vem du får anlita beror på vad det är för sorts avfall.