Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Studiebesök på sortergården. En deltagare höjer handen för att svara handledaren på en fråga.

Sortergårdssafari – en resa för en hållbar framtid

Vad händer egentligen med trasiga kylskåp, och varför är det förbjudet att slänga nagellack i soporna? Det får barnen reda på under vår spännande sortergårdssafari – ett samarbetsprojekt mellan skola, näringsliv och oss. Tillsammans bygger vi både broar och kunskap, samtidigt som vi väcker engagemang för ett mer hållbart samhälle.

Avfall är värdefullt. Genom rätt hantering kan vi återanvända och producera nya varor och bränslen, vilket inte bara är kostnadseffektivt utan också skonar jordens resurser. Vi vill dela denna värdefulla kunskap med dagens unga och inspirera dem att hitta innovativa lösningar för framtidens avfallshantering. Det är precis det vi haft möjlighet att göra genom EU-projektet MOST (Meaningful Open Schooling Connects School to Communities).

Tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University och Upptech har vi nu deltagit i fyra olika MOST-projekt, där sortergårdssafari ingår.

– Målsättning var att elever, företag, organisationer och medborgare skulle samarbeta vetenskapligt kring ämnena avfall och energi för att utveckla regionalt genomförbara lösningar. Vi ville lösa samhällsproblem och samtidigt vara kunskapsbyggare, säger Jesper Boesen, samverkanschef och forskningsmiljöledare vid HLK.

Sortergården och the big five

När eleverna är ute på sortergårdssafari får de bekanta sig med "the big five" – fem extra farliga och svårhanterliga avfall. Vår miljö- och avfallspedagog, Marlene Svensson, guidar dem genom studiebesöket och delar med sig av tanken bakom sortergårdssafari:

– Vi vill visa barn och ungdomar hur källsortering, återvinning, avfall och kretslopp kan förbättra vår miljö. Ett besök på sortergården ökar förståelsen för de enorma mängderna avfall vi hanterar varje dag. Vi visar att vi har ett effektivt avfallssystem – när avfallen hamnar rätt.

Forskarna på Jönköping University ser tydligt att samarbetet med externa aktörer ökar både elevernas och lärarnas engagemang i såväl aktuella ämnen som i de större samhällsutmaningarna.

– För vår del har samverkan med Jönköping University hjälpt oss att sprida idén med sortergårdssafari, som nu blivit ett populärt koncept, avslutar Marlene Svensson.

Sortergårdssafari är ett av June Avfall & Miljös förebyggande miljöarbeten.