Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En soffa i ett flerbostadsområde.

Hämtning av grovavfall i flerbostadshus

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus kan beställa hämtning av hyresgästernas grovavfall, vid fastigheten.

Som fastighetsägare till flerbostadshus ska du ge hyresgästen möjlighet att lämna sitt grovavfall i närheten av sin bostad. Det kan till exempel vara ett rum för grovavfall eller genom att tillfälligt hyra en container.

Det här är grovavfall

Grovavfall kallar vi det avfall från hushållen som är för tungt, skrymmande eller som har andra egenskaper som gör det olämpligt att lämna tillsammans med det vardagliga hushållsavfallet, till exempel trasiga saker som möbler, cyklar, leksaker, mattor med mera.

Det här är grovavfall

Hämtning av grovavfall

Hyresgästernas grovavfall ingår i vårt kommunala ansvar. Därför får du endast beställa hämtning av en av oss godkänd entreprenör. Godkända entreprenörer följer vårt avtal och tar inte ut högre avgift än vår aktuella maxtaxa.

Avgiften består av transportavgifter för utställning och hemtagning av container/kärl, hyra av container/kärl och behandlingsavgifter för grovavfall.

Här hittar du

Godkända avfallsentreprenörer 

Avfallstaxa