Fråga oss!

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Bildäck i en container.

Bildäck

Lämna in dina utslitna bildäck till återvinning. De uttjänta däcken kan fortsätta göra nytta i samhället i många år framöver men i annan form. Att lämna dem i naturen är både farligt och förbjudet.

Användningsområdena för återvunna bildäck är många. De används bland annat som dräneringslager och till vattenrening i markbäddar. Många däck mals ner till granulat (små korn) som används vid framställning av gummiasfalt, konstgräsmattor eller i gjutning av betong bland annat till vibrationsdämpare. I och med att materialet kommer till ny användning sparar vi på jordens resurser. Men hur får vi däcken till återvinning?

Lämna däcken på däckverkstaden

I Sverige har vi ”Förordning om producentansvar för däck” vilket innebär att den som placerar däck på marknaden också måste ta ansvar för hur de hanteras när de är uttjänta. Det gäller företag som yrkesmässigt producerar, importerar eller säljer däck – till exempel en däckverkstad. Det är till dem som du ska lämna dina uttjänta däck. Avgiften för återvinningen betalade du den dag du köpte dina nya däck – en så kallad återvinningsavgift.

Lämna däcken på Jönköping sortergård

Sedan 2019 har hushållen i Jönköpings kommun möjlighet att lämna sina uttjänta däck, med eller utan fälg, till sortergården i Jönköping. Precis som företagen med producentansvar ser vi till att däcken hamnar på återvinningsanläggningar för omhändertagande. Jönköping sortergård är vår största och modernaste sortergård och här har vi möjlighet att ta hand om fler avfallssorter än på övriga sortergårdar. Samtidigt som vi underlättar för invånarna att bli av med sina däck kan vi bidra till att nedskräpningen i naturen minskar.

Som privatperson får du lämna fyra däck med eller utan fälg, en gång om året, på Jönköpings sortergård. Om du har flera däck som du vill bli av med, ska du lämna dem till företag med producentansvar, till exempel en däckverkstad. Verksamheter hänvisar vi till godkända entreprenörer.

Källa:

sdab.se Svensk Däckåtervinning AB har till uppgift att organisera insamling och återvinning av uttjänta däck. Tillsammans med företag med producentansvar, ser de till att däcken kommer till anläggningar där de omhändertas och återvinns.