Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Bildäck i en container.

Bildäck

Lämna in dina utslitna bildäck till återvinning. De uttjänta däcken kan fortsätta göra nytta i samhället i många år framöver men i annan form. Att lämna dem i naturen är både farligt och förbjudet. Här får du veta vilka som tar emot dina däck och varför.

Användningsområdena för återvunna bildäck är många. De används bland annat som dräneringslager och till vattenrening i markbäddar. Många däck mals ner till granulat (små korn) som används vid framställning av gummiasfalt, konstgräsmattor eller i gjutning av betong bland annat till vibrationsdämpare. I och med att materialet kommer till ny användning sparar vi på jordens resurser. Men hur får vi däcken till återvinning?

Lämna däcken på däckverkstaden

I Sverige har vi ”Förordning om producentansvar för däck” vilket innebär att den som placerar däck på marknaden också har ansvar för hur de hanteras när de är uttjänta. Det gäller företag som yrkesmässigt producerar, importerar eller säljer däck – till exempel en däckverkstad. Det är till dem som du ska lämna dina uttjänta däck. Avgiften för återvinningen, en så kallad återvinningsavgift, har du redan betalat. Det gjorde du den dagen du köpte dina däck. .

Lämna däcken på Jönköping sortergård

Sedan 2019 har du som bor i Jönköpings kommun möjlighet att lämna dina uttjänta däck, med eller utan fälg, till sortergården i Jönköping. Precis som företagen med producentansvar ser vi till att däcken hamnar på återvinningsanläggningar för omhändertagande.

Jönköping sortergård är vår största och modernaste sortergård och här har vi möjlighet att ta hand om fler avfallssorter än på övriga sortergårdar. Samtidigt som vi underlättar för invånarna att bli av med sina däck kan vi bidra till att nedskräpningen i naturen minskar.

Som privatperson får du lämna åtta däck med eller utan fälg, en gång om året, till Jönköpings sortergård. Om du har flera däck som du vill bli av med, ska du lämna dem till företag med producentansvar, till exempel en däckverkstad.

Företag och andra verksamheter ska vända sig till godkända entreprenörer.

Källa:

sdab.se Svensk Däckåtervinning AB har till uppgift att organisera insamling och återvinning av uttjänta däck. Tillsammans med företag med producentansvar, ser de till att däcken kommer till anläggningar där de omhändertas och återvinns.