Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Två tidningshögar.

Foto Avfall Sverige.

Fastighetsnära insamling av returpapper

Har du fastighetsnära insamling av returpapper i ditt flerbostadshus eller i verksamhet? Då ska du kontakta en avfallsentreprenör som är godkänd (auktoriserad) av oss.

Vi ansvarar för insamling och återvinning av returpapper i våra tre kommuner Habo, Jönköping och Mullsjö. Tidigare var det producenternas ansvar men nu ingår det i vårt ansvar för kommunalt avfall. De entreprenörer vi har godkänt hanterar returpapper enligt våra och lagens villkor.

Med returpapper menar vi tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter.

Beställ direkt av entreprenören

Du beställer tjänsten direkt av en godkänd entreprenör – inte av oss. Entreprenören bestämmer avgiften men eftersom insamling av returpapper är ett kommunalt ansvar får denna avgift aldrig överstiga vår maxtaxa.

Godkända avfallsentreprenörer

Maxtaxa för insamling av returpapper

I avfallstaxan hittar du alla avgifter för returpapper.

Avfallstaxa

Här kan du ansöka om att bli auktoriserad avfallsentreprenör

Vi har infört ett system där entreprenörer är välkomna att ansöka om att bli godkända. Så här går det till

Du som vill bli godkänd avfallsentreprenör för returpapper

Fakta

Genom att samla in och återanvända papper sparar vi både skog och energi i jämförelse med att använda ny träråvara. Papper är värdefullt och kan återvinnas ungefär 7 gånger.