Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Benen av en sophämtare med kärl.

Taxor småhus

Du som bor i småhus (villa, radhus eller kedjehus) i Habo, Jönköping eller Mullsjö kan välja mellan fyra olika abonnemang för din sophämtning: Fastighetsnära insamling, Sortera mat- och restavfall, Hemkompostera eller Osorterat mat- och restavfall. Ditt val av abonnemang påverkar din avgift.

Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Avgifterna täcker våra kostnader för att hantera ditt avfall. Nedanstående årsavgift delas upp på tre fakturor per år.

Taxorna är inklusive moms och gäller från och med 2021-01-01.

Fast avgift

Varje småhus har en fast avgift. I den ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration. Den fasta avgiften för 2021 är 1260 kronor.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom val av abonnemang.

Taxan räknar du ut genom att lägga ihop den rörliga avgiften med den fasta.

Om du vill dela kärl med grannen

Du kan ansöka om att använda gemensamt kärl med en eller två grannar. Ni får då varsin fast avgift men delar på den rörliga avgiften. En förutsättning är att alla som delar kärl har valt samma abonnemang.
Ansökan skickar ni till June Avfall & Miljö. Blanketten finns här:

Anmälan om gemensam hämtning av hushållsavfall Pdf, 179.9 kB. (Pdf, 179.9 kB)

Avståndsklasser

Avståndsklass 1

Kärl som inte står bakom grind, dörr eller hinder och inom 3 meter från farbar väg.

Avståndsklass 2

Kärl som står mellan 3,1–10 meter från farbar väg. Gäller även kärl bakom hinder.

Avståndsklass 3

Kärlet står mellan 10,1–20 meter från farbar väg.

Fastighetsnära insamling, FNI, tömning kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 2 st 370 liter kärl

1 890 kr

2 460 kr

3 030 kr

+ Fast avgift

1 260 kr

1 260 kr

1 260 kr

Summa inklusive moms

3 150 kr

3 720 kr

4 290 kr

Läs mer om abonnemanget

Fastighetsnära insamling, FNI

Sortera mat- och restavfall, tömning varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 370 liters kärl

2 160 kr

2 710 kr

3 250 kr

+ Fast avgift

1 260 kr

1 260 kr

1 260 kr

Summa inklusive moms

3 420 kr

3 970 kr

4 510 kr

Läs mer om abonnemanget

Sortera mat- och restavfall

Hemkompostera‌, tömning av restavfall varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

2 420 kr

2 980 kr

3 530 kr

+ Fast avgift

1 260 kr

1 260 kr

1 260 kr

Summa inklusive moms

3 680 kr

4 240 kr

4 790 kr


Hemkompostera‌, tömning av restavfall var fjärde vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

1 890 kr

2 170 kr

2 450 kr

+ Fast avgift

1 260 kr

1 260 kr

1 260 kr

Summa inklusive moms

3 150 kr

3 430 kr

3 710 kr

Läs mer om abonnemanget

Hemkompostera

Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka, 190 liters kärl

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

4 980 kr

5 550 kr

6 120 kr

+ Fast avgift

1 260 kr

1 260 kr

1 260 kr

Summa inklusive moms

6 240 kr

6 810 kr

7 380 kr


Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka, 370 liters kärl

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 370 liters kärl

7 060 kr

7 780 kr

8 490 kr

+ Fast avgift

1 260 kr

1 260 kr

1 260 kr

Summa inklusive moms

8 320 kr

9 040 kr

9 750 kr

Läs mer om abonnemanget

Osorterat mat- och restavfall