Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Benen av en sophämtare med kärl.

Taxor småhus

Du som bor i småhus (villa, radhus eller kedjehus) i Habo, Jönköping eller Mullsjö kan välja mellan fyra olika abonnemang för din sophämtning: Fastighetsnära insamling, Sortera mat- och restavfall, Hemkompostera eller Osorterat mat- och restavfall. Ditt val av abonnemang påverkar din avgift.

Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Avgifterna täcker våra kostnader för att hantera ditt avfall. Nedanstående årsavgift delas upp på tre fakturor per år.

Taxorna gäller från och med 2023-01-01. Momsen är inräknad.

Fast avgift

Varje småhus har en fast avgift. I den ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration. Den fasta avgiften för 2023 är 1285 kronor.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom val av abonnemang.

Taxan räknar du ut genom att lägga ihop den rörliga avgiften med den fasta.

Om du vill dela kärl med grannen

Du kan ansöka om att använda gemensamt kärl med en eller två grannar. Ni får då varsin fast avgift men delar på den rörliga avgiften. En förutsättning är att alla som delar kärl har valt samma abonnemang.
Ansökan om gemensam hämtning av hushållsavfall skickar ni till June Avfall & Miljö. Blanketten finns här:

Anmälan om gemensam hämtning av hushållsavfall Pdf, 186.6 kB.

Avståndsklasser

Avståndsklass 1

Kärl som inte står bakom grind, dörr eller hinder och inom 3 meter från farbar väg.

Avståndsklass 2

Kärl som står mellan 3,1–10 meter från farbar väg. Gäller även kärl bakom hinder.

Avståndsklass 3

Kärlet står mellan 10,1–20 meter från farbar väg.

Aktuell avfallstaxa

Här är avfallstaxan för 2023 – med aktuella avgifter för din sophämtning.

Avfallstaxa

Fastighetsnära insamling, FNI, tömning kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 370 liter, 2 st

1 930 kr

2 510 kr

3 090 kr

Rörlig avgift, kärl 660 liter, 2 st

3 690 kr

4 850 kt

6 010 kr

+ Fast avgift

1 285 kr

1 285 kr

1 285 kr

Läs mer om abonnemanget

Fastighetsnära insamling, FNI

Sortera mat- och restavfall, tömning varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 370 liter

2 200 kr

2 760 kr

3 310 kr

+ Fast avgift

1 285 kr

1 285 kr

1 285 kr

Läs mer om abonnemanget

Sortera mat- och restavfall

Hemkompostera‌, restavfall med tömning varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 140 liter*

2 280 kr

2 850 kr

3 410 kr

Rörlig avgift, kärl 190 liter

2 470 kr

3 040 kr

3 600 kr

+ Fast avgift

1 285 kr

1 285 kr

1 285 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas

Hemkompostera‌, restavfall med tömning var fjärde vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 140 liter*

1 800 kr

2 090 kr

2 370 kr

Rörlig avgift, kärl 190 liter

1 930 kr

2 220 kr

2 500 kr

+ Fast avgift

1 285 kr

1 285 kr

1 285 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas

Läs mer om abonnemanget

Hemkompostera

Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 140 liter*

4 780 kr

5 460 kr

6 150 kr

Rörlig avgift, kärl 190 liter*

5 230 kr

5 910 kr

6 600 kr

Rörlig avgift, kärl 370 liter*

7 410 kr

8 270 kr

9 130 kr

+ Fast avgift

1 285 kr

1 285 kr

1 285 kr

*Abonnemanget kan inte nytecknas

Läs mer om abonnemanget

Osorterat mat- och restavfall