Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Benen av en sophämtare med kärl.

Taxor småhus

Här förklarar vi abonnemangsavgifterna för dig som bor i småhus (villa, radhus eller kedjehus i Habo, Jönköping eller Mullsjö). Avgifterna gäller Fastighetsnära insamling, Sortera mat- och restavfall, Hemkompostera eller Osorterat mat- och restavfall.

I augusti/september 2024 inför vi fastighetsnära insamling, FNI, hos alla småhus. Fram till dess behåller fastigheten sitt nuvarande abonnemang, vilket även gäller vid ägarbyte. Har du byggt ett nytt hus får du teckna vårt billigaste och mest miljöriktiga abonnemang; FNI, redan från start.

Här kan du läsa mer om

Då får alla småhus och fritidshus fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling, FNI

Nya avfallsregler för småhus och fritidshus 2024

Fast och rörlig avgift

Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Avgifterna täcker våra kostnader för att hantera ditt avfall. Nedanstående årsavgift delas upp på tre fakturor per år. Räkna ut din taxa genom att lägga ihop den fasta avgiften med den rörliga.

Momsen är inräknad i avgifterna.

Den fasta avgiften

Varje småhus har en fast avgift. I den ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.

Fast årlig avgift

Kundgrupp

Avgift

Småhus

1 285 kr

Den rörliga avgiften

Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom ditt val av abonnemang.

Rörlig avgift för olika abonnemang, årlig avgift

Abonnemang

Kärl 140 liter

Kärl 190 liter

Kärl 370 liter

Kärl 660 liter

Fastighetsnära insamling, FNI1 930 kr

3 690 kr

Sortera mat- och restavfall2 200 kr


Hemkompostering med restavfall
tömning varannan vecka

2 280 kr

2 470 krHemkompostering med restavfall
tömning var fjärde vecka

1 800 kr

1 930 krOsorterat mat- och restavfall

4 780 kr

5 230 kr

7 410 kr

 

Om du vill dela kärl med grannen

Du kan ansöka om att använda gemensamt kärl med en eller två grannar. Ni får då varsin fast avgift men delar på den rörliga avgiften. En förutsättning är att alla som delar kärl har samma abonnemang. Om du bor i småhus kan du inte dela kärl med en granne i fritidshus.
Kontakta kundtjänst så bedömer de dina möjligheter att få dela kärl med grannen.

Dragavstånd

Med dragavstånd menar vi vi avståndet mellan kärlen och sopbilens uppställningsplats, det vill säga den sträcka som sophämtaren drar eller skjuter kärlet. Du betalar extra avgift om dragavståndet är mellan 3 och 20 meter.

Dragavstånd för kärl 140–370 liter, avgift per kärl och helår

Tömningsfrekvens

3–10 meter

längre än 10 meter

Var fjärde vecka

313 kr

625 kr

Varannan vecka

625 kr

1 250 kr

Dragavstånd för kärl större än 370 liter, avgift per kärl och helår

Tömningsfrekvens

3–10 meter

längre än 10 meter

Var fjärde vecka

469 kr

938 kr

Varannan vecka

938 kr

1 875 kr

Placeringstillägg

Du betalar placeringstillägg om kärlet är placerat

  • längre än 20 meter från sopbilens uppstållningsplats
  • på en svårtillgänglig plats till exempel i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar
Placeringstillägg, per kärl och helår

Tömningsfrekvens

kärl 140–370 liter

kärl större än 370 liter

Var fjärde vecka

1 250 kr

1 875 kr

Varannan vecka

2 500 kr

3 750 kr

Aktuell avfallstaxa

Här är avfallstaxan för 2024 – med aktuella avgifter för din sophämtning.

Avfallstaxa