Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Lastbilshjul bakom blommor.

Anlita godkänd avfallsentreprenör

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus eller representerar en bostadsrättsförening eller samfällighet måste anlita en av oss godkänd avfallsentreprenör till er fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

Enligt en ny lag, som började gälla 1 januari 2024, har vi övertagit ansvaret för insamling av förpackningsavfall – från producenterna. Det innebär en del skillnader. Den privata avfallsentreprenör som du anlitar måste numera vara godkänd av oss. Dessutom styrs avgiften av vår maxtaxa och du kan ansöka om rabatt för er fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

Mat- och restavfall fortsätter vi att tömma som vanligt.

Tak för avgiften

Du tecknar avtal direkt med avfallsentreprenören och avfallsentreprenören bestämmer själv priset för sin tjänst. Priset får inte vara högre än vår gällande maxtaxa i årets avfallstaxa. Om du anlitar avfallsentreprenören till andra tjänster, exempelvis skötsel och underhåll av kärl/behållare och avfallsutrymmen, omfattas de inte av vår maxtaxa. Då får du komma överens om ersättning med aktuell avfallsentreprenör.

Maxtaxan hittar du i aktuell avfallstaxa.

Tips! Be avfallsentreprenören om en tydlig faktura. Då kan du jämföra priset med vår maxtaxa.

Avfallstaxa

Hitta godkända avfallsentreprenörer

Alla avfallsentreprenörer som uppfyller våra krav presenterar vi i en lista som uppdateras så snart en ny avfallsentreprenör blivit godkänd. Du når listan via nedanstående länk.

Om du redan har fastighetsnära insamling av förpackningar

Se över befintliga avtal och säkerställ att den avfallsentreprenör du har anlitat finns på listan.

Godkända avfallsentreprenörer