Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Plastförpackningar av olika slag.

Vi skickar plasten till återvinning

Låt din plast göra nytta genom att lämna den till återvinning. Den är värdefull! Det tar 450 år innan en petflaska bryts ner i naturen och det krävs massor av olja för att framställa ny plast.

Det är jättebra att du sorterar och lämnar din plast på rätt ställe. Då kan vi återanvända plasten. När vi använder material som vi redan har producerat, sparar vi jordens resurser som faktiskt är begränsade. Det blir mindre utsläpp av koldioxid eftersom det går åt mindre energi vid tillverkningen när råvaran till viss del är bearbetad. Återvinning är alltså bra för både miljö och ekonomi.

Plastförpackningarna som vi samlar in skickar vi vidare till Näringslivets Producentansvar, NPS. De skickar i sin tur vidare plastavfallet till Svensk Plaståtervinning i Motala.

Hård plast och mjuk plast som du lämnar i behållarna för plast på sortergårdarna skickar vi till Stenas plaståtervinning.

Här kan du läsa mer om hur du ska sortera plast, var du ska lämna den och vad som händer med den.

Plast