Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En person häller ut löv och grenar i trädgårdsavfallet på sortergården.

Trädgårdsavfall på sortergården

Ditt trädgårdsavfall är värdefullt för miljön. Lämna det till sortergården, om du inte själv komposterar det. Då kommer avfallet till nytta genom återvinning. Vi kör det till en anläggning där det återvinns och förvandlas till biogas, biogödsel och jordförbättring, förutsatt att du inte blandar det med sten, plast eller jord.

Av trädgårdsavfallet som du lämnar på sortergården blir det biogas. Sopbilar, stadsbussar och andra fordon som drivs med biogas hjälper till att minska mängden luftföroreningar likaså utsläppen av växthusgas. Av trädgårdsavfallet produceras även jordförbättring i form av biogödsel och kompost som ger näringsrik jord. Allt på ett miljöriktigt sätt.

Det här är trädgårdsavfall

Förutsättningen för att kunna ta hand om och återvinna ditt trädgårdsavfall är att du inte blandar det med annat material. Därför är det bra att du vet vad vi menar med trädgårdsavfall. I våra föreskrifter förklarar vi att ”trädgårdsavfall avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel kvistar och gräsklipp”. Kort och gott handlar det om: kvistar/grenar (maxlängd 1,5 meter), trädstammar som är tillräckligt lätta för en person att hantera (maxlängd 1 meter) löv, gräsklipp (ej grästorvor), frukt, grönsaker, blast och blommor. Du får även lämna små stubbar som är tillräckligt lätta för en person att hantera och fria från grus och jord.

Det här är inte trädgårdsavfall

Material som inte ska lämnas bland trädgårdsavfallet är: grästorvor (gräs med jord), stenar, stubbar, trädstammar, krukor, plastsäckar, större mängder hö, spaljéer, jord, ståltråd eller snören. När du blir osäker – fråga vår personal, de kan det här med sortering.

Lämna utan kostnad

Det är kostnadsfritt för alla hushåll i våra tre kommuner Habo, Jönköping och Mullsjö att lämna trädgårdsavfall till sortergårdarna. Verksamheter med sortergårdskort är också välkomna medan verksamheter som saknar sortergårdskort får vända sig till externa avfallsentreprenörer.