Juneavfalls logotyp
Benen av en sophämtare med kärl.

Taxor soptömning

Du som bor i villa i Habo, Jönköping eller Mullsjö kan välja mellan fyra olika abonnemang för din sophämtning: Fastighetsnära insamling, Sortera matavfall, Hemkompostera eller Osorterat avfall. Ditt val av abonnemang påverkar din avgift.

Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Avgifterna täcker våra kostnader för att hantera ditt avfall. Nedanstående årsavgift delas upp på tre fakturor per år.

Fast avgift

Varje villa har en fast avgift. I den ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom val av abonnemang.

Taxan räknar du ut genom att lägga ihop den rörliga avgiften med den fasta.

Taxorna är inklusive moms och gäller från och med 2019-01-01.

Fastighetsnära insamling, FNI

Abonnemang Fastighetsnära insamling, FNI

Avståndsklasser (se nedan)

1

2

3

Tömning kärl 1 varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka

Rörlig avgift, 2 st 370 liters kärl

1 610 kr

2 110 kr

2 610 kr

+ fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

2 710 kr

3 210 kr

3 710 kr

Sortera matavfall

Abonnemang Sortera matavfall

Avståndsklasser (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 370 liters kärl

1 975 kr

2 475 kr

2 975 kr

+ fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

3 075 kr

3 575 kr

4 075 kr

Hemkompostera

Abonnemang Hemkompostera‌

Avståndsklasser (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 130 liters kärl

1 913 kr

2 413 kr

2 913 kr

+ fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

3 013 kr

3 513 kr

3 713 kr

Abonnemang Hemkompostera‌

Avståndsklasser (se nedan)

1

2

3

Tömning var fjärde vecka

Rörlig avgift, 130 liters kärl

1 600 kr

1 850 kr

2 100 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

2 700 kr

2 950 kr

3 200 kr

Abonnemang Hemkompostera‌

Avståndsklasser (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 190 liters kärl

2 163 kr

2 663 kr

3 163 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

3 263 kr

3 763 kr

4 263 kr

Abonnemang Hemkompostera‌

Avståndsklasser (se nedan)

1

2

3

Tömning var fjärde vecka

Rörlig avgift, 190 liters kärl

1 725 kr

1 975 kr

2 225 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

2 825 kr

3 075 kr

3 325 kr

Osorterat avfall

Abonnemang Osorterat avfall

Avståndsklasser (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 130 liters kärl

3 975 kr

4 475 kr

4 975 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

5 075 kr

5 575 kr

6 075 kr

Abonnemang Osorterat avfall

Avståndsklasser (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 190 liters kärl

4 350 kr

4 850 kr

5 350 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

5 450 kr

5 950 kr

6 450 kr

Abonnemang Osorterat avfall

Avståndsklasser (se nedan)

1

2

3

Tömning varannan vecka

Rörlig avgift, 370 liters kärl

6 165 kr

6 790 kr

7 514 kr

+ Fast avgift

1 100 kr

1 100 kr

1 100 kr

Total kostnad inkl moms

7 265 kr

7 890 kr

8 515 kr 

Avståndsklasser

Avståndsklass 1

Kärl som inte står bakom grind, dörr eller hinder och inom 3 meter från farbar väg.

Avståndsklass 2

Kärl som står inom 10 meter från farbar väg. Gäller även kärl bakom hinder.

Avståndsklass 3

Kärlet står mellan 10 och 20 meter från farbar väg.

Kärlbyte

Vid kärlbyte tillkommer en avgift på 250 kr/byte. Vid byte till abonnemang sortera matavfall eller fastighetsnära insamling tillkommer ingen extra kostnad för byte av kärl.

Vid felsortering

Vid upprepad förekomst av felsorterat avfall har June Avfall & Miljö rätt att byta abonnemang för kunden utan dennas tillstånd. Detta sker först efter dialog med kunden men ingen förändring skett. Abonnemanget byts då till "osorterat avfall".

Exempel på felsortering:

  • Annat avfall än matavfall läggs i facket för matavfall.
  • Matavfall läggs i kärl för restavfall vid val av abonnemang hemkompostera.