Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Få rabatt för förpackningsavfallet

Har du flerbostadshus eller samfällighet med fastighetsnära insamling? Då kan du få rabatt av oss för de fastigheter som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Här får du veta vad som gäller och hur du ansöker.

Från och med den 1 januari 2024 har du som samlar in förpackningsavfall från hushåll i ditt flerbostadshus möjlighet att få rabatt. Rabatten kommer att dras av på din faktura och den baseras på ersättningen vi får från Naturvårdsverket.

Vem kan få rabatt?

Du som har separata kärl/behållare för insamling av förpackningar av papper, plast, metall och glas i ditt flerbostadshus kan få rabatt.

Du kan däremot inte få rabatt om du har ett fyrfackssystem (två kärl med fyra fack) som töms av oss. Det beror på att abonnemanget redan är subventionerat genom vår befintliga miljöstyrande taxa.

Hur stor blir rabatten?

Rabatten baseras på hur många hushåll det finns i ditt flerbostadshus som har fastighetsnära insamling och vilka förpackningsslag som sorteras ut (papper, plast, glas och metall).

Naturvårdsverket har tagit fram förslag på nya föreskrifter om ersättning, som förväntas gälla från den 1 januari 2024. I tabellerna nedan visas de föreslagna ersättningsnivåerna.

Föreslagna förpackningsrabatter i Jönköpings kommun

Förpackningsslag

Årlig ersättning per hushåll

Papper

89 kronor

Plast

101 kronor

Glas

34 kronor

Metall

22 kronor

Föreslagna förpackningsrabatter i Habo och Mullsjö kommuner

Förpackningsslag

Årlig ersättning per hushåll

Papper

168 kronor

Plast

168 kronor

Glas

67 kronor

Metall

45 kronor

Exempel:

Du har ett flerbostadshus i Jönköpings kommun med 10 hushåll som sorterar ut alla förpackningsslag i fastigheten (i miljörummet/avfallsutrymmet). Du får då en rabatt på 246 kr per år per hushåll (totalt 2460 kr för 10 hushåll).

Hur gör jag för att få rabatten?

För att få rabatten måste du som är fastighetsägare erbjuda de boende fastighetsnära förpackningsinsamling och göra en ansökan till oss där du rapporterar in dina uppgifter.

Din ansökan om rabatt utgår alltid från våra datum för inrapportering. Du kan aldrig få rabatt retroaktivt. När du skickat in ansökan gäller den tills vidare.

Du som redan har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Ansök om rabatt innan 15 december 2023 för att få rabatt från och med 1 januari 2024. Vi drar av rabatten på din kommande faktura.

Du som inför fastighetsnära insamling av förpackningsavfall efter 1 januari 2024

Skicka in din ansökan. Vi drar av rabatten på din kommande faktura.

Tider för ansökan

Rabatt från

Ansök senast

1 januari 2024

31 mars 2024, rabatten dras på din kommande faktura

1 april 2 2024

30 juni 2024, rabatten dras på din kommande faktura

1 juli 2024

30 september 2024, rabatten dras på din kommande faktura

1 oktober 2024

31 december 2024, rabatten dras på din kommande faktura

Finns det en samlokaliserad verksamhet i ditt flerbostadshus?

Då kan du få rabatt för den, precis som för ett hushåll i huset.

En samlokaliserad verksamhet är ett företag som använder samma avfallsbehållare i miljörummet/avfallsutrymmet som hushållen. Det kan exempelvis vara frisersalonger eller restauranger som bedriver verksamhet i ett flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.

Ange verksamhetens namn när du söker rabatt för samlokaliserad verksamhet.

Om verksamheten inte delar avfallsbehållare med hushållen i flerbostadshuset är verksamheten inte samlokaliserad och får därför inte rabatt.