Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Metallåtervinning.

Verksamhetsavfall som vi tar emot

Företag/verksamheter får, mot avgift, lämna många avfallsslag till sortergårdarna. Men det finns vissa undantag. Vilka avfallsslag du kan lämna beror på vilken sortergård du besöker. Läs därför vad som gäller på respektive sortergård.
Här hittar du exempel på vad du får och inte får lämna

Här når du de olika sortergårdarna.

Sortergårdar och öppettider

Verksamhetsavfall

Byggmaterial

På Jönköping sortergård finns en byggbod där du kan lämna byggmaterial som någon annan kan få användning för. Lämna till exempel hela förpackningar med laminatgolv, innerdörr med eller utan karm, helt handfat ...

Elavfall

För att du som företag ska kunna lämna elavfall (farligt avfall) på våra sortergårdar krävs det att företaget har ett avlämnarintyg från El-Kretsen. På sortergårdarna Bottnaryd, Kaxholmen, Tenhult och Visingsö saknar vi möjlighet att ta emot elavfall från företag och verksamheter.

Avlämnarintyg när du lämnar elavfall

Gips

Gipsskivor. Gipsen får innehålla mindre mängder metallreglar, skruvar samt träreglar.

Isolering

Isolering som bland annat kallas för isoleringsull, glasfiberull, isolering och konstfiber. Även speglar sorteras som isolering.

Metallskrot

Badkar, stålsängar, cyklar, plåtskåp med mera. All metall som inte är förpackningar och som inte innehåller elektronik eller farligt avfall.

Mjukplast

Ej byggställningsplast (trådigt rutmönster, förstärkt), luftmadrasser, badbollar osv.

Pant

På Jönköping och Huskvarna sortergårdar finns pantautomaterna Pantamera Express. För att undvika köbildning ber vi dig som pantar fler än fem säckar att släppa förbi andra kunder.

Plast

Hårdplast.

Restavfall

Mattor, plast, skumgummi, vaxat papper med mera.

Sten och betong

Planglas, keramik, porslin, betong, sanitetsporslin och kakel med mera.

Textilier

Gardiner, dukar och kläder är exempel på textilier som kan återbrukas eller återvinnas. Huvudsaken är att de är rena. Företag och verksamheter får lämna upp till två säckar per tillfälle.

Trä

Målat/omålat trä, spånskivor, brädor och möbler.

Trädgårdskompost

Gräsklipp, kvistar och grenar från träd och buskar.

Läs mer om villkor och regler för att lämna trädgårdskompost.

Trädgårdskompost på sortergården

Wellpapp

Wellpapp, kartong med mera.

Det här tar vi inte emot på sortergården

Asbest/Eternit

Lämnas emballerat till Miljöhantering i Jönköping

Miljöhantering i Jönköping Länk till annan webbplats.

Däck

Lämna till återförsäljare.

Ensilageplast

Lämna till återförsäljare.

Farligt avfall

Exempel tryckimpregnerat trä, olja, rengöringsmedel, kemikalier, asbest, målarfärg, trycksatta kärl, krockkuddar, lösningsmedel.
Lämna till privat avfallsentreprenör.

Fönster

Lämna till privat avfallsentreprenör.

Köksavfall

Kan endast lämnas via avfallsabonnemang med June Avfall och Miljö AB.

Osorterat avfall

Endast sorterat avfall får lämnas till sortergården.

Tryckimpregnerat trä

Lämna till privat avfallsentreprenör.

Här ska företag/verksamheter lämna sina förpackningar

Företag och verksamheter kan lämna sitt förpackningsavfall utan kostnad på en mottagningsplats, eller anlita en transportör som ansvarar för att hämta, anmäla och transportera avfallet till en mottagningsplats. Näringslivets Producentansvar ansvarar för alla Sveriges mottagningsplatser. Nedanstående länk tar dig till organisationens webbplats.

Hitta mottagningsplats Länk till annan webbplats.

Återvinningsstationerna på sortergårdarna är däremot enbart till för hushållen.